Święty Jakub starszy na obrazach jest przedstawiany w wieloraki sposób. Czasami jest prostym pielgrzymem z kijem i muszlą, kojarzącym się ze skromnością i prostotą. Innym razem możemy ujrzeć jego wizerunek odważnego rycerza w pokaźnej zbroi i z mieczem. Bywa, że jest on przedstawiany po prostu jako apostoł z księgą. Poznaj atrybuty św. Jakuba Starszego i ich pochodzenie.

Atrybuty św. Jakuba – Pielgrzym z kijem lub muszlą

Tradycja wskazuje, że Jakub Apostoł Starszy po Zesłaniu Ducha Świętego udał się najpierw do Hiszpanii, aby głosić tam słowo boże. W 830 roku jego relikwie sprowadzono do Hiszpańskiej miejscowości – Santiago de Compostela. Warto wiedzieć, że Santiago oznacza Jakub. W tym okresie na Półwyspie Iberyjskim trwała wojna między chrześcijanami i Arabami. Podania twierdzą, że ruszając do boju, chrześcijańscy rycerze krzyczeli imię świętego, którego już wtedy uważano za patrona Hiszpanii. Wykrzykiwali oni dwa słowa: “Sant Iacob” (Święty Jakub), co wkrótce przemieniło się w “Santiago”. Z kolei Compostela wywodzi się od łacińskich słów “Campus Staelle”, czyli “Pole gwiazdy”. Według legendy relikwie świętego znalazły się w Hiszpanii już w VII wieku (dokładniej w miejscowości Iria), ale w niewiadomych okolicznościach zaginęły. Odnalazły się w cudowny sposób, gdyż drogę do nich wskazywał deszcz gwiazd.

Od tamtego momentu, przez całe średniowiecze pielgrzymki do grobu świętego Jakuba Starszego były bardzo popularne. Santiago de Compostela stało się w tym czasie, zaraz po Ziemi Świętej i Jerozolimie najważniejszym celem chrześcijańskich pielgrzymów. Drogę do Santiago nazywano czasami nawet Mleczną Drogą – w nawiązaniu do deszczu gwiazd, który wskazał położenie grobu świętego. Nic więc dziwnego, że najbardziej znanym atrybutem św. Jakuba Większego jest kij pielgrzyma. Czasem nawet Apostoł jest przedstawiany w stroju pielgrzyma, z charakterystyczną muszlą.

Atrybuty św. Jakuba – Rycerz w zbroi

Chrześcijańscy rycerze przez cały okres walk z Arabami w Hiszpanii, które zakończono dopiero w 1492 roku poprzez odzyskanie Granady, wierzyli, że razem z nimi z niewiernymi walczy św. Jakub. Wyobrażali go sobie na koniu, w zbroi i z mieczem w ręku, czasem nawet ze sztandarem. Tak święty jest często przedstawiany na obrazach w Hiszpanii.

Atrybuty św. Jakuba – Męczennik z mieczem

Św. Jakub Starszy przed śmiercią pełnił funkcję biskupa Jerozolimy. Poniósł on śmierć męczeńską jako pierwszy z wszystkich apostołów. W 44 roku został on ścięty mieczem na rozkaz Heroda Agryppy I, wnuka słynnego Heroda I Wielkiego. Dlatego właśnie wizerunkom apostoła często towarzyszy pokaźny miecz.

Atrybuty św. Jakuba – Apostoł z księgą

Jak każdy apostoł św. Jakub Starszy jest czasami nawet przedstawiany ze sporą księgą. Ma to symbolizować jego wiedzę, powołanie i głoszenie słowa bożego.