Obserwacja ewolucji Camino jest bardzo ciekawa. Można pokusić się o stwierdzenie, że popularność Camino de Santiago nie maleje już od ponad tysiąca lat! Oczywiście na przestrzeni stuleci popularność ta osiągała różne natężenie. Pewne natomiast jest to, że od 15 lat ilość osób zainteresowanych Szlakiem św. Jakuba regularnie wzrasta.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Jedną z najważniejszych jest zainteresowanie osób spoza Hiszpanii, które nie opiera się jedynie na aspektach religijnych, ale również kulturalnych i przyrodniczych. Wędrówka Szlakiem św. Jakuba na terenie Hiszpanii to prawdziwa uczta dla oczu, bowiem droga prowadzi przez malownicze tereny, pełne licznych atrakcji kulturalnych. Aktualnie faktem jest, że na Camino udaje się o wiele więcej osób spoza Hiszpanii. Co ciekawe, wyrównuje się również ilość pielgrzymów przypadających na sezon letni i zimowy. Oczywiście ten pierwszy cieszy się nadal większą popularnością, jednak różnica stale maleje.

Obserwując oficjalne dane statystyczne, można wyciągnąć wiele ciekawych wniosków. Można zaobserwować przykładowo wzrost ilości pielgrzymów, zmianę popularności wybranych tras na przestrzeni lat, wzrastające znaczenie pielgrzymów zagranicznych oraz różne motywacje podjęcia pielgrzymki oraz miejsca startowego.

Ewolucja ilości pielgrzymów na Szlaku św. Jakuba

W 2017 r. ilość pielgrzymów wzrosła o 67% w stosunku do roku 2004 i o 11% w stosunku do roku 2010

 • 2004 (Rok Święty): 179,891
 • 2007: 114466
 • 2010 (Rok Święty): 272,417
 • 2013: 215 879
 • 2017: 301,036

Ewolucja ilości zagranicznych pielgrzymów w stosunku do hiszpańskich

W ciągu 15 lat liczba zagranicznych pielgrzymów wzrosła aż o 300%, jednocześnie obserwowany jest nasilony wzrost pielgrzymów z Hiszpanii w latach świętych.

 • 2004 (Rok Święty): 137 466 Hiszpanów (76,42%) / 42 425 obcokrajowców (23,58%)
 • 2007: 55,549 Hiszpanów (48,53%) / 58,917 obcokrajowców (51,47%)
 • 2010 (Rok Święty): 189 905 Hiszpanów (69,71%) / 82.512 obcokrajowców (30.29%)
 • 2013: 105 893 Hiszpanów (49,05%) / 109 986 obcokrajowców (50,95%)
 • 2017: 132 478 Hiszpanów (44,01%) / 168 558 obcokrajowców (55,99%)

Ewolucja popularności wybieranych tras Camino de Santiago

W ciągu zaledwie 13 lat Szlak Francuski traciła prawie 20% pielgrzymów dzięki rewitalizacji innych tras, głównie Portugalskiej.

 • 2004 (Rok Święty): Szlak Francuski, 138 658 (77%); Szlak Portugalski, 15 831 (9%); Via de la Plata, 9,332 (5%)
 • 2007: Szlak Francuski, 92 191 (81%); Szlak Portugalski, 8 140 (7%); Szlak Północny, 5 709 (5%)
 • 2010 (Rok Święty): Szlak Francuski, 189.306 (70%); Szlak Portugalski, 34 255 (13%); Szlak Północny, 17 663 (6%)
 • 2013: Szlak Francuski, 151.818 (70%); Szlak Portugalski, 29.550 (14%); Szlak Północny, 13 314 (6%)
 • 2017: Szlak Francuski, 180 738 (60%); Szlak Portugalski, 59,235 (20%);  Szlak Północny, 17 836 (6%)

Ewolucja motywacji pielgrzymów na Szlaku św. Jakuba

Motywacja religijna oczywiście wzrasta w latach świętych, jednak w roku 2004 była ona znacznie wyższa i stopniowo maleje.

 • 2004 (Rok Święty): Religia: 75% Kultura: 6% Religia/Kultura: 20%
 • 2007: Religia: 38% Kultura: 8% Religia/Kultura: 53%
 • 2010 (Rok Święty): Religia: 55% Kultura: 5% Religia/Kultura: 40%
 • 2013: Religa: 40% Kultura: 5% Religia/Kultura: 55%
 • 2017: Religia: 43% Kultura: 9% Religia/Kultura: 43%

Przyszłość Camino de Santiago

Z roku na rok wędrówka Camino de Santiago staje się coraz popularniejsza, nie tylko pod względem religijnym, ale również kulturowym. Prawdopodobnie za kilka lat będzie to jedna z popularniejszych atrakcji turystycznych w Europie. A Wy jak widzicie przyszłość Camino de Santiago? Piszcie! 🙂