Jeśli jesteś zaznajomiony ze środowiskiem Camino de Santiago, jeśli kiedykolwiek przeżyłeś to doświadczenie, na pewno usłyszałeś  na szlaku, przynajmniej raz wyrażenie “Ultreia!” w formie pozdrowienia od jakiegoś bardziej doświadczonego pielgrzyma. Prawdą jest, że o wiele popularniejszym pozdrowieniem na  Camino de Santiago jest “Buen Camino!”, jednak to wyrażenie „Ultreia” jest historycznym pozdrowieniem Camino i cechuje się o wiele głębszym znaczeniem. Niestety od wielu lat praktycznie jest już nieaktualne.

Od Codex Calixtinus po Camino de Santiago

„Ultreia” (także „Ultreya” lub „Ultrella”) to zwrot mający motywować pielgrzymów na szlaku do dalszej wędrówki i oznacza „Idziemy dalej” lub też „Śmiało”. Zazwyczaj na to pozdrowienie odpowiadano słowem “Et suseia” co znaczy “Idźmy wyżej!”. Jednakże według wielu historyków znaczenie pozdrowienia „Ultreia” jest zbliżone do  słowa “Alleluja”, czyli wyrazu radości pielgrzymów z powodu nadchodzącego finału tak długiej wędrówki.

Skąd się wzięło to pozdrowienie? Przyjmuje się, że termin został użyty po raz pierwszy po zebraniu wszystkich ksiąg Świętego Jakuba, gdzie odnaleziono następujące zdanie – „Ultre ia Et Sus eia, Deus adjuva nos!”, co tłumaczy się jako „Idźcie dalej i wznoście się wyżej, Boże dopomóż nam!”. W czasach średniowiecza Święty Jakub był bardzo popularnym apostołem, jego grób był trzecim, najważniejszym celem pielgrzymek. Tego typu wzmianki bardzo ekscytowały pielgrzymów, którzy wytworzyli wiele tradycji, zwyczajów, a nawet legend i opowieści.

Opowiedz nam o swoich doświadczeniach! Czy słyszałeś kiedyś wyrażenie “Ultreia et Suseia” na Camino de Santiago? Czy również używałeś tego pozdrowienia? 🙂